#VÔ ĐỊCH QUỐC TẾ

1 kết quả với Hashtag “VÔ ĐỊCH QUỐC TẾ”

  • Chặng đường vô địch quốc tế của 3 học sinh Việt

    Trần Kim Hương, Đào Lê Minh Nhật, Thái Minh Long là ba học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt, Lâm Đồng) vừa vô địch cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh dành cho học sinh THPT 'Tiger Global Case Competition 2018' ở Úc.