...

"Khẩu nghiệp" là có thật: Nói xấu người khác có thể khiến bạn giảm tuổi thọ đến 5 năm

"Đứa kia sao xấu thế nhỉ", "Sao cậu học dốt thế?",...Chỉ là một vài ví dụ điển hình cho cách người Nhật gọi là warukuchi - nói xấu người khác.