...

Tính năng hữu ích, giúp bạn chia sẻ mật khẩu Wi-Fi trên iPhone, iPad chạy iOS 11

Nếu chiếc điện thoại iphone của bạn đang sử dụng iDevices chạy hệ điều hành iOS 11, bạn hoàn toàn có thể chia sẻ mật khẩu WiFi với người khác hoặc nhận chia sẻ này để kết nối WiFi mà không cần mật khẩu.