#xuat sac

2 kết quả với Hashtag “xuat sac”

  • Thành tích ấn tượng của 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020

    Ngày 7/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 tổ chức Họp hội đồng lần thứ hai, thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020. Tiền Phong xin giới thiệu tóm tắt thành tích nổi bật của 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020.