...

Sách Tiếng Việt 1 'nặng' là do chỉ đạo?

Nhiều ý kiến cho rằng SGK Tiếng Việt 1 thiết kế bài học quá nặng, gây áp lực cho học sinh. GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên chương trình GDPT nói rằng, nặng hay nhẹ phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có chỉ đạo của các nhà quản lý.

Tin đọc nhiều