...

Ai rồi cũng chán Zoom thôi: Giám đốc Zoom tuyên bố quá mệt mỏi vì phải họp online cả ngày trên ứng dụng này

Không chỉ chúng mình đâu, cha đẻ của phần mềm học trực tuyến Zoom cũng ngán ngẩm tình trạng phải ngồi ôm lap cả ngày rồi!