Kết luận này dựa trên nghiên cứu của “Cladists” – một nhóm các nhà khoa học ủng hộ việc phân loại giống loài dựa trên huyết thống.

Khái niệm huyết thống là một khái niệm không cố định, chỉ được áp dụng cho các loài vật (bao gồm cả con người) trong thời hiện đại. Trên thực tế, các loài vật hiện đại đều tiến hóa từ những tổ tiên chung. Vì thế, chúng ta đều có chung huyết thống.

Dễ hiểu hơn, hãy hình dung từ chính cây phả hệ của gia đình bạn: bà ngoại, mẹ và anh chị em ruột của mẹ. Bạn, và anh chị em ruột của bạn, cùng tất cả các anh chị em bên ngoại. Đó mới là một ví dụ chính xác về những người cùng huyết thống. Xóa những người anh em ruột của bạn đi hoặc thêm bố bạn vào, nó sẽ không còn là một nhánh huyết thống nữa.

Đây chính là vấn đề mà loài cá gây ra cho các nhà khoa học hiện đại. Một vấn đề rất lớn, như kích thước của một chú voi, 1 chú cá voi và một chú chim cánh cụt hoàng đế cộng lại.

Tất cả sự sống trên trái đất đều xuất phát từ môi trường nước. Bò sát, động vật có vú, và ngay cả khủng long, đều tiến hóa từ một thứ gì đó nhìn như loài cá. Trong giao tiếp hiện đại, chúng ta dùng từ “cá” để chỉ một loài sống chủ yếu trong môi trường nước, bơi bằng vây và hô hấp bằng mang. Tuy nhiên, đối với các nhà khoa học Cladists, cách gọi như vậy là sai lầm. Chúng ta dùng từ "cá" để phân biệt loài vật đó với con người, tuy nhiên, chúng ta với loài "cá" dường như lại cùng huyết thống.

Cá và những loài không - phải - là cá lại có chung một huyết thống

Như các bạn có thể thấy: Ở nhóm động vật có xương sống, cá và các loài không được cho là “cá” như chuột, gà, chuột thực ra lại có chung một huyết thống với nhau.

Vậy thì đối với những người Cladists kia, theo cách gọi hiện nay: Hoặc là không tồn tại thứ gọi là “cá” – hoặc chính chúng ta cũng là “cá” cả.

Cách tiếp cận vấn đề của những người Cladist rất quan trọng để giải đáp những câu hỏi của nhân loại ngày nay. Khi con người đã quen nhìn nhận mọi việc chỉ bằng quan sát vẻ bề ngoài, thì việc phân loại những thứ đó dựa trên việc chúng tiến hóa như thế nào sẽ có rất nhiều ý nghĩa.

Nhưng tuyên bố loài “cá” là không có thực nghe có vẻ rất vô lý đúng không ^^

Quang Khánh

Lược dịch theo TechInsider