Clip ghi lại cảnh những chú chó đảm nhiệm việc điều tiết sự di chuyển của bầy cừu thật khoa học khiến chúng ta không khỏi bất ngờ. Tại các quốc gia phát triển chăn nuôi cừu thì người dân rất coi trọng các chú chó và huấn luyện chúng trở thành những nhân viên trang trại thực thụ.

Trong một nông trại chăn cừu, các chú chó đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau như: điều tiết, dẫn đường, canh gác…