Dự kiến bỏ điểm sàn đại học, cao đẳng

Trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016, Bộ GD&ĐT đã quyết định bỏ ngưỡng chất lượng đầu vào với cao đẳng. Nhận thấy đưa ra mức điểm sàn không còn phù hợp, vì thế mà năm tới Bộ GD&ĐT tiếp tục bỏ điểm sàn đối với hệ đào tạo đại học. Bộ HD&ĐT cho rằng việc qui định một ngưỡng đầu vào chung cho tất cả các trường, tất cả các ngành không còn phù hợp với xu thế ngành nghề đào tạo ngày càng đa dạng. Vì thế dự thảo qui chế năm nay chỉ qui định điều kiện cần chung nhất là thí sinh tốt nghiệp THPT, còn điều kiện đủ do các trường qui định. Các trường phải công bố công khai cho xã hội biết điều kiện đầu vào trong đề án tuyển sinh của trường.

Không giới hạn số nguyện vọng xét tuyển

Tuyển sinh ĐH 2017: Dự kiến bỏ điểm sàn, không giới hạn nguyện vọng 1

Thí sinh năm nay sẽ có thể thi 5 bài thi Toán, Văn, Ngoại Ngữ, Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

Một điểm mới quan trọng về xét tuyển trong dự thảo là thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Trong đợt 1, đối với các trường, ngành thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký . Đối với mỗi thí sinh, xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Ví dụ, ngành A có điểm chuẩn 20, tất cả thí sinh đã đăng ký vào ngành này đạt điểm từ 20 trở lên được xếp vào danh sách trúng tuyển, dù đăng ký bất kỳ nguyện vọng nào.

Nếu trúng tuyển nguyện vọng 3 vào trường X, nguyện vọng 5 vào trường Y, nguyện vọng 6 vào trường Z, thí sinh chỉ được báo trúng tuyển vào duy nhất trường X (có nguyện vọng cao nhất)

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi/bài thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi/bài thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tuợng của Quy chế này.

Nếu có các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển đối với thí sinh ĐKXT nguyện vọng ưu tiên cao hơn và theo các điều kiện phụ mỗi trường đã thông báo.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác bổ sung.

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường.

Điểm mới mà thí sinh cần lưu ý, sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời hạn quy định, bằng phương thức trực tuyến.

Năm nay các thí sinh có rất nhiều thời gian để cân nhắc, lựa chọn trường/ngành để đăng ký. Sau khi có kết quả thi các thí sinh còn được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký trong thời gian qui định. Vì thế các bạn nên suy nghĩ thật kỹ chọn trường/ngành nào mình yêu thích nhất để đăng ký nguyện vọng cao.

Ngọc Hà