Video: Khuyến cáo những việc bạn nên và không nên làm để phòng chống COVID-19

15:43 18/03/2020

Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức UNICEF thực hiện xây dựng Video Clip hoạt hình và ngôn ngữ ký hiệu cho các bạn nhỏ về Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 dành cho đối tượng trẻ em Việt Nam.

Thông qua các video clip này, Bộ Y tế và UNICEF mong muốn phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19 cho các bạn nhỏ nói chung và nhóm các bạn khuyết tật (khiếm thính) nói riêng, đồng thời, xây dựng thông điệp tránh sự kỳ thị đối với người nhiễm và người có biểu hiện nghi nhiễm bệnh: Cần hỗ trợ các bạn nhỏ; không có thái độ xa lánh bạn bè nếu bạn mình ho, hắt hơi...

Tin đọc nhiều