Xác của chú cá voi nặng vài chục tấn sẽ trở thành nguồn cung cấp thức ăn cho hàng ngàn sinh vật khác ở đáy đại dương. Xác của chúng sẽ trải qua nhiều giai đoạn trước khi biến thành xương trắng.

Sau khi các sinh vật ăn hết phần thịt mềm trong khoảng 2 năm, các loài giun hay giáp xác sẽ tiến tới ăn những phần còn sót lại. Các mô mềm rơi ra sẽ tạo thành lớp trầm tích giàu dinh dưỡng cho các loài sinh vật sống ở tầng sâu hơn. Ở giai đoạn cuối cùng, vi khuẩn bắt đầu phân giải lipid có trong xương và lúc này các loài vi khuẩn bắt đầu hoạt động. Giai đoạn này sẽ kéo dài tới nhiều thập kỷ.