Đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2021, đang cập nhật!

Gợi ý đáp môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 các mã đề: 

Mã đề 201:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 6
Mã đề 201

Mã đề 202:

Mã đề 203:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 27
Mã đề 203

Mã đề 204:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 16
Mã đề 204

Mã đề 205:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 18
Mã đề 205

Mã đề 206:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 8
Mã đề 206

Mã đề 207:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 3
Mã đề 207

Mã đề 208:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 9
Mã đề 208

Mã đề 209:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 10
Mã đề 209

Mã đề 210:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 11
Mã đề 210

Mã đề 211:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 20
Mã đề 211

Mã đề 212:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 12
Mã đề 212

Mã đề 213:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 13
Mã đề 213

Mã đề 214:

Mã đề 215:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 26
Mã đề 215

Mã đề 216:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 14
Mã đề 216

Mã đề 217:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 15
Mã đề 217

Mã đề 218:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 25
Mã đề 218

Mã đề 219:

Mã đề 220:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 21
Mã đề 220

Mã đề 221:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 24
Mã đề 221

Mã đề 222:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 23
Mã đề 222

Mã đề 223:

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 17
Mã đề 223

Mã đề 224:

 

(Bổ sung đáp án) -> Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 22
Mã đề 224

 

 Sau khi đề thi minh họa được công bố, nhiều thầy cô giáo đã nhận định về độ khó - dễ của đề thi năm nay. Đề có độ phân hóa cao nhưng không khó như đề thi chính thức năm 2020: 20 câu mức độ nhận biết (chiếm 5 điểm), 10 câu mức độ thông hiểu (2,5 điểm), 6 câu mức độ vận dụng (1,5 điểm) và 4 câu ở mức vận dụng cao (1 điểm). Kiến thức được phân bổ hầu hết ở lớp 12, chỉ có 4 câu mức nhận biết - thông hiểu là kiến thức lớp 11. Học sinh có thể dễ dàng đạt được mục tiêu điểm 7, điểm 8, tuy nhiên để đạt trên 8,5 cần có kiến thức và kỹ năng giải bài tập ở mức vận dụng cao.

Những câu khó sẽ mất khá nhiều thời gian để tư duy hiện tượng và giải, học sinh cần chú ý phân bố thời gian hợp lý để hoàn thành 40 câu trong 50 phút.

Ngoài đáp án đề thi môn Vật Lý, Thieunien.vn còn cập nhật tất cả đáp án đề thi của tất cả các môn trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021, các bạn chú ý theo dõi nhé!

Cập nhật tại đây: Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021