Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 tại TP Hà Nội đã chính thức diễn ra vào ngày 12/6. Đề thi sẽ có điều chỉnh so với năm trước do dịch COVID-19 phức tạp hơn, thời gian làm bài thi 2 môn tự luận Toán và Ngữ văn giảm xuống còn 90 phút. Thời gian làm bài môn Lịch sử, Tiếng Anh giảm còn 45 phút.

Mặc dù giảm tải thời gian làm bài nhưng cấu trúc và hình thức đề thi sẽ không thay đổi. Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian, đảm bảo sự phân hóa của đề thi, đáp ứng nhu cầu tuyển sinh đầu vào tại các trường THPT.

Theo đó, số lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đề thi môn Ngoại ngữ (không chuyên) và môn Lịch sử (không chuyên) giảm 10 câu so với kế hoạch ban đầu (đề thi còn 30 câu).

Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Ảnh 1
Thí sinh  tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Dưới đây là đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Hà Nội

Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm 2021-2022- Mã đề 119

(bổ sung đáp án lần 1) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Ảnh 4
(bổ sung đáp án lần 1) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Ảnh 1
(bổ sung đáp án lần 1) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Ảnh 2
(bổ sung đáp án lần 1) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Ảnh 3
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 

Đáp án thi vào lớp 10, môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm 2021-2022 - Mã đề 119

(bổ sung đáp án lần 1) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Ảnh 5
Đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 

Mã đề 111
(bổ sung đáp án lần 1 - mã đề 119) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Ảnh 8
Đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022  mã đề 111
Mã đề 120
(bổ sung đáp án lần 1 - mã đề 119) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Ảnh 9
Đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 mã đề 120
Mã đề 124
(bổ sung đáp án lần 1 - mã đề 119) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Ảnh 10
Đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 mã đề 124
Mã đề 108
(bổ sung đáp án lần 1 - mã đề 119) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Ảnh 7
Đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 mã đề 108
Mã đề 101
(bổ sung đáp án lần 1 - mã đề 119) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Ảnh 6
Đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 mã đề 101.

Ngoài đề thi và đáp án của môn Tiếng Anh, Thieunien.vn sẽ tiếp tục cập nhật đáp án đề thi môn Toán, Ngữ Văn và các môn chuyên. Các thí sinh có thể truy cập và theo dõi, những thông tin mới sẽ luôn được cập nhật nhanh và liên tục tại đây.