Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2021, đang cập nhật!

Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021

Mã đề 301

Mã đề 302

(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 10
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 40
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 41
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 42

Mã đề 303

(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 12
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 18
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 19
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 20

Mã đề 304

Mã đề 305

(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 4
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 25
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 26
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 27

Mã đề 306

(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 29
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 30
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 31
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 32

Mã đề 307

(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 33
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 34
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 35

Mã đề 308

(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 24

Mã đề 309

Mã đề 310

(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 43
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 44
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 45
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 46

Mã đề 311

Mã đề 312

Mã đề 313

Mã đề 314

(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 36
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 37
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 38
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 39

Mã đề 315

(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 5
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 6
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 7
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 8
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 9

Mã đề 316

Mã đề 317

Mã đề 318

Mã đề 319

(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 16
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 21
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 22
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 23

Mã đề 320

(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 3

Mã đề 321

Mã đề 322

Mã đề 323

(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 11
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 13
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 14
(Bổ sung đề thi) -> Đề thi môn Địa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - Ảnh 15

Mã đề 324

 

 

Sáng 8/7/2021, các thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Thời gian làm bài môn Địa lý bắt đầu từ 8 giờ 35 phút trong vòng 50 phút theo hình thức Trắc nghiệm.

Năm nay, lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Do đó, Bộ GD&ĐT đã có điều chỉnh về việc tổ chức kỳ thi, theo đó sẽ có 2 đợt thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, đợt 2 dành riêng cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, gồm các thí sinh thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế, thí sinh cư trú trong khu vực đang bị phong tỏa, thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng để thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, đợt 1 dành cho nhóm thí sinh thuộc diện an toàn.

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 - Ảnh 1

Ở bài thi trắc nghiệm môn Địa lý, thí sinh cần hoàn thành khoảng 40 câu hỏi trong vòng 50 phút. Như vậy thời gian trung bình cho mỗi câu hỏi là 1 phút 20 giây, bạn đừng quên canh đúng giờ để tránh dành quá nhiều thời gian tập trung vào một câu hỏi.

Chú ý chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập nhất là bút chì và tẩy, bạn nên mang theo 2 – 3 bút chì đã gọt sẵn nếu gãy thì có bút khác thay thế ngay. Ngoài ra còn có Atlat Địa lý Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành từ năm 2009 đến nay (bên trong không được ghi chép bất cứ thông tin nào), máy tính cầm tay theo quy định, viết chì, tẩy.

Mời bạn tham khảo Đề thi, đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2020

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2020

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 - Ảnh 2
Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 - Ảnh 3
Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 - Ảnh 4
Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 - Ảnh 5
Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2020

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 - Ảnh 6
Đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021

Ngoài đề thi môn Địa lý, Thieunien.vn cập nhật tất cả các đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021.

Đáp án đề thi môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2021 được cập nhật nhanh và chính xác nhất tại đây

Cập nhật tại đây: Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021.