Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ của các trường Đại học, Cao đẳng dao động từ 15 đến 21 điểm.

Cụ thể, Học viện Kỹ thuật quân sự có mức điểm nhận hồ sơ với tổ hợp A00 và A01 là 20 điểm đối với nam, 22 điểm đối với nữ ( khu vực miền Bắc), giảm 2 điểm so với năm ngoái; 20 điểm đối với nam, 22 điểm đối với nữ (khu vực miền Nam). Học viện này không xét tuyển các tổ hợp khác ngoài 2 tổ hợp trên.

Học viện Quân y có mức điểm nhận hồ sơ là 20 điểm cho cả 2 tổ hợp A00 và B00, cả 2 miền Bắc và Nam và cả 2 loại đối tượng nam, nữ. Mức điểm này giữ nguyên so với năm ngoái.

Học viện Khoa học quân sự có mức điểm nhận hồ sơ các tổ hợp A00, A01 là 17 điểm cho cả 2 khu vực.  Đối với các tổ hợp D01, D02, D04, khu vực miền Bắc có mức điểm nhận hồ sơ là 17 điểm đối với nam và 21 điểm với nữ.