Ngày 29/6, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau thời gian vận hành thử nghiệm hệ thống tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, hệ thống đã ghi nhận số hồ sơ đăng ký tuyển sinh thử nghiệm thành công vào các cấp như sau: Tuyển bổ sung trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non được có 11.628 hồ sơ; tuyển vào lớp 1 được 67.027 hồ sơ (đạt 41,6%); tuyển vào lớp 6 được 70.182 hồ sơ (đạt 44,6%). Các đơn vị thường trực hỗ trợ và xử lý tình huống kịp thời; hệ thống vận hành ổn định, không có hiện tượng nghẽn mạng.

Hà Nội rà soát lần cuối hệ thống tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp - Ảnh 2

Nhằm rà soát, hoàn thiện dữ liệu phục vụ tuyển sinh trực tuyến sẽ thực hiện từ 1/7, Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT rà soát số lượng chỉ tiêu theo kế hoạch tuyển sinh đã được UBND quận/huyện/thị xã phê duyệt của từng cấp học (mầm non 5 tuổi tuyển mới, Lớp 1, lớp 6) theo từng kỳ tuyển sinh của 100% các trường trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng tuyển sinh theo mô hình riêng như Tiếng Pháp, Chất lượng cao... không phân tuyến; Rà soát lại 100% dữ liệu phân tuyến tuyển sinh của các trường đảm bảo đủ, chính xác theo các tuyến tuyển sinh đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo, giám sát và hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn cập nhật lại thông tin học sinh (nếu có sai sót) như thông tin cá nhân của học sinh, Hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại; hướng dẫn phụ huynh học sinh tra cứu thông tin tuyển sinh trên hệ thống: tsdaucap.hanoi.gov.vn

Hà Nội rà soát lần cuối hệ thống tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp - Ảnh 1

 

Tuyệt đối không được lấy lại mật khẩu trên Hệ thống CSDL ngành đã được cấp cho học sinh. Trường hợp đã thay đổi mật khẩu, giáo viên chủ nhiệm phải phối hợp, hỗ trợ và cung cấp cho phụ huynh học sinh đảm bảo việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến an toàn, bảo mật và thuận lợi.

Đồng thời, thông báo tới phụ huynh học sinh về thời gian triển khai chính thức công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2022-2023. Cụ thể, tuyển sinh vào lớp 1: từ 00h00 ngày 1/7 đến 24h00 ngày 3/7; tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: từ 00h00 ngày 4/7 đến 24h00 ngày 6/7; tuyển sinh vào lớp 6: từ 00h00 ngày 7/7 đến 24h00 ngày 9/7.