Theo phân tích của một giáo sư, thì điểm thi của Hòa Bình có sự khác biệt so với cả nước. Điểm thi trung bình của tỉnh Hòa Bình xếp ở nhóm cuối cả nước, trong khi đó điểm Toán, Lý, Hóa của Hòa Bình lại cao bất thường cao hơn so với cả nước và mặt bằng trung của nhiều địa phương. Đối với môn Toán, Hòa Bình có 27 thí sinh  được 9 trở lên, trong tổng số 3294 thí sinh dự thi. Môn Hóa ở Hòa Bình có 14 thí sinh đạt điểm trên 9 chiếm 0,58% nếu so với TP. Hồ Chí Minh.

Môn Vật Lý, có 21 điểm 9 trở lên trong tổng số 2400 thí sinh dự thi  chiếm 0,88%. So sánh với các địa phương khác như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nam Định, Nghệ An thì điểm 9 ở Hòa Bình vượt trội.

So với số điểm 9 ở Hà Nội, Hòa Bình chỉ kém 4,3 lần  còn số thí sinh dự thi kém 13 lần.

Nếu xét điểm thi theo khối chính (A00, A01, B00, C00, C03, D01), trong 324 thí sinh cả nước được tổng điểm 27, Hà Giang có 67, Sơn La 26, Hòa Bình 22 em. Ở tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), cả nước có 10 thí sinh được 27 điểm trở lên, Hòa Bình có 2 thí sinh.

Trước những phân tích bất thường, Bộ GD&ĐT đã triển khai chấm thẩm định một số bài dự thi THPT ở Hòa Bình vào ngày 21/7. Hội đồng chấm thẩm định rút toàn bộ phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi đạt từ 8,0 điểm trở lên đối với các môn thi trắc nghiệm để tổ chức chấm thẩm định. Tới ngày 23/7, Bộ GD&ĐT đã có kết quả chấm thẩm định: 100% bài thi đã chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi, không thay đổi điểm so với kết quả do Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình đã công bố ngày 11/7/2018.

Tuy nhiên, Hội đồng chấm thẩm định cũng chỉ ra việc lập một số biên bản trong khi thực hiện các bước chấm thi trắc nghiệm còn sơ sài, Hội đồng cũng đã kiến nghị đối với Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình: Rút kinh nghiệm trong việc lập biên bản khi thực hiện các bước của quá trình chấm thi trắc nghiệm.