UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm học 2021 - 2022. Theo đó, kỳ thi vào lớp 10 năm nay sẽ được tổ chức vào 2 ngày 3 - 4/6/2021 với 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 tỉnh Nghệ An.
Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 tỉnh Nghệ An.
Lịch thi vào trường chuyên THPT Phan Bội Châu năm học 2021 - 2022.
Lịch thi vào trường chuyên THPT Phan Bội Châu năm học 2021 - 2022.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: nguyện vọng 1 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) hoặc trung tâm GDTX hoặc trung tâm GDNN-GDTX; nguyện vọng 2 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) có tuyển sinh nguyện vọng 2 hoặc trung tâm GDTX hoặc trung tâm GDNN-GDTX; nguyện vọng 3 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) có tuyển sinh nguyện vọng 3 hoặc trung tâm GDTX hoặc trung tâm GDNN-GDTX.

Riêng các thí sinh là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh là người dân tộc rất ít người; học sinh khuyết tật học hòa nhập; học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục, thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT được tuyển thẳng vào các trường THPT trên địa bàn (theo Khoản 1 Điều 7 của Quy chế thi).

Những thí sinh có nguyện vọng 1 là trường THPT, TTGDTX hoặc TT GDNN- GDTX, nhưng trường đó có số lượng đăng ký ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng 1 của nhà trường thì không phải thi mà xét tuyển.

Một lưu ý ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 là cả hai trường THPT DTNT tỉnh và PTDTNT THPT số 2 đều tuyển học sinh ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu và thị xã Thái Hòa. Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường PTDTNT THPT phải đăng ký và tham dự kỳ thi chung tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022, mỗi thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022, mỗi thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng.

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Nghệ An

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 được thực hiện theo phương thức Thi tuyển và Xét tuyển. Thi tuyển đối với các trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) vào trường vượt quá chỉ tiêu giao tuyển sinh năm học 2021 - 2022; Xét tuyển đối với các trường còn lại.

Đối với các trường THPT công lập

Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

Môn thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp). Thi viết đối với môn Toán và Ngữ văn, thời gian làm bài thi 120 phút/môn thi. Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, gồm 50 câu; thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm và thời gian thi là 60 phút.

Đối với trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Phương thức tuyển sinh: Kết hợp với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thực hiện qua 2 vòng: Vòng 1 sơ tuyển và Vòng 2 thi tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh: Tối đa 490 học sinh, gồm:

- 385 học sinh cho 11 lớp chuyên các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nga; Mỗi lớp chuyên tối đa 35 học sinh;

- 70 học sinh cho 2 lớp chuyên theo lĩnh vực Khoa học Tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nhật); Mỗi lớp tối đa 35 học sinh.

- Tuyển thẳng 01 lớp với sĩ số tối đa 35 học sinh lớp chuyên tiếng Anh thực hiện Đề án ngoại ngữ của ngành Giáo dục.

Đối với trường THPT chuyên Đại học Vinh

- Hệ chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn mỗi môn chuyên 01 lớp; Tiếng Anh: 02 lớp;

- Hệ chất lượng cao: 04 lớp (02 lớp học theo chương trình tăng cường các môn Khoa học tự nhiên; 02 lớp học theo chương trình tăng cường tiếng Anh tổng quát).