Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra trong 2 ngày: 2 và 3/6/2021. Theo đó, các thí sinh sẽ thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Các môn Toán, Ngữ văn được thi với hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút, tính điểm hệ số 2. Môn tiếng Anh thi theo hình thức tự luận và trắc nghiệm trong thời gian 60 phút, tính điểm hệ số 1.

Lịch và thời gian thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của tỉnh Hà Tĩnh
Lịch và thời gian thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của tỉnh Hà Tĩnh

Mỗi thí sinh được đăng ký tuyển sinh tối đa 2 nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) vào các trường THPT công lập. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì được xem xét tuyển sinh nguyện vọng 2 ở những trường THPT chưa đủ chỉ tiêu. Việc tuyển sinh nguyện vọng 2 căn cứ vào điểm thi tuyển.

Đối với trường THPT chuyên Hà Tĩnh, các môn không chuyên sẽ chung đề và lịch thi với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên.

Các môn chuyên sẽ áp dụng theo hình thức tự luận; riêng môn Tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm với tự luận và kiểm tra kỹ năng nghe, môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.