Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học như sau: 

Môn Vật lý

 - Ảnh 12
 - Ảnh 12
 - Ảnh 12
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Vật lý
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Vật lý

Môn Hóa học

 - Ảnh 12
 - Ảnh 12
 - Ảnh 12
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Hóa học
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Hóa học

Môn Sinh học

 - Ảnh 12
 - Ảnh 12
 - Ảnh 12
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học

Mỗi môn thi thành phần Vật lí, Hóa học và Sinh học vẫn bao gồm 40 câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố. Trong đó, 90% câu hỏi vẫn thuộc chương trình lớp 12, 10% câu hỏi thuôc lớp 11. Riêng môn Hóa học, do đặc thù môn học nên 85% câu hỏi thuộc lớp 12 và 15% câu hỏi thuộc lớp 11. Phần lớn câu hỏi lớp 12 thuộc chương trình Học kì I. 

Để đạt được kết quả tốt nhất, các thí sinh cần ôn tập đúng trọng tâm,  luyện đề thường xuyên để làm quen cấu trúc đề thi và tăng tốc độ khi làm bài. Chúc các thí sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi quan trọng sắp tới!