Với chức năng này, người nhận có thể chủ động tra cứu, định vị các đơn hàng, bưu gửi được gửi qua hệ thống Bưu điện Việt Nam, đồng thời có thể trao đổi với người gửi về từng đơn hàng qua tính năng “Bình luận”.

Để sử dụng chức năng “Đơn hàng nhận”, người nhận thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tải ứng dụng My Vietnam Post và tạo tài khoản thông qua số điện thoại. Số điện thoại này phải trùng khớp với số điện thoại người nhận ghi trên bưu gửi.

Thêm chức năng hỗ trợ người nhận trên ứng dụng My Vietnam Post 1

Bước 2: Truy cập ứng dụng, chọn chức năng “Đơn hàng nhận”. Tại đây, khách hàng có thể theo dõi các thông tin về trạng thái đơn hàng, số hiệu bưu gửi, người gửi, ngày phát hàng dự kiến, tiền COD, ngày gửi,…

Thêm chức năng hỗ trợ người nhận trên ứng dụng My Vietnam Post 2

Chức năng “Đơn hàng nhận” kỳ vọng sẽ trở thành một công cụ không chỉ hỗ trợ người gửi mà còn tạo thuận lợi cho người nhận trong việc nắm bắt thông tin cụ thể về các đơn hàng, đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành, gây nên không ít khó khăn trong việc giao - nhận hàng hóa, thư từ, tài liệu.