Tin giáo dục hôm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT; cơ sở giáo dục có cấp THPT; Giám đốc Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX về việc thực hiện gửi Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và hồ sơ của học sinh lớp 12 qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tin giáo dục hôm nay được biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh, thực hiện tăng cường công tác cải cách hành chính và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở GD&ĐT thành phố đề nghị các cơ sở GD thông báo rộng rãi đến phụ huynh, học sinh lớp 12 về việc triển khai đăng ký chuyển phát và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hồ sơ, học bạ tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện.

Các cơ sở giáo dục có học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT có thể chủ động lựa chọn một trong hai phương thức sau:

Phương thức 1: Nhà trường thống nhất với phụ huynh học sinh về việc đăng ký trực tuyến đồng ý nhận chuyển phát hồ sơ và chi trả chi phí với nhà trường. Sau đó, nhà trường sẽ làm việc với bưu cục để thực hiện việc chuyển phát hồ sơ học sinh đến tận nhà.

Phương thức 2: Phụ huynh, học sinh đăng ký trực tiếp với bưu cục theo mẫu form đăng ký trực tuyến để nhận hồ sơ chuyển phát tận nhà.

Sở GD&ĐT TP.HCM thực hiện trả hồ sơ cho học sinh lớp 12 tận nhà qua đường bưu điện

Theo tin giáo dục hôm nay, các cơ sở giáo dục cần phối hợp với Bưu điện thành phố và hệ thống bưu điện các quận, huyện, thị xa về cách thức triển khai và chi phí thực hiện để thông tin cụ thể đến phụ huynh học sinh. Bưu điện thành phố và hệ thống bưu điện các quận, huyện, thị xã cần có trách nhiệm thực hiện việc chuyển phát theo đúng phương thức phụ huynh và học sinh đã đăng ký. Đảm bảo chuyển phát đầy đủ hồ sơ, đúng đối tượng đã đăng ký theo quy định.

Đối với việc triển khai theo phương thức 1, Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý, các đơn vị phải căn cứ trên sự đồng ý và tự nguyện của phụ huynh học sinh, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh và phải đúng theo các quy định về tài chính, đồng thời cần thực hiện hỗ trợ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian hoàn thành việc chuyển phát hồ sơ cho học sinh, chậm nhất đến ngày 2/8/2021.

Tin giáo dục hôm nay được biết, hiện Sở GD&ĐT TP.HCM đã hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 đủ điều kiện tốt nghiệp. Đối với những học sinh thuộc đối tượng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021, việc nhận trả hồ sơ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ được thực hiện sau, và căn cứ theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.