Theo tin tức giáo dục hôm nay được biết, nếu học sinh không dự thi, hoặc thi không đạt yêu cầu để được công nhận tốt nghiệp THPT thì sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Trong nội dung Văn bản số 02/VBHN-BGDĐT ngày 4/5/2021 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT, nếu học sinh không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc dự thi không đạt yêu cầu thì sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Tin tức giáo dục hôm nay 21.6: Năm 2021 này, học sinh không thi tốt nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học 1

Học sinh không thi tốt nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học

Tin tức giáo dục hôm nay, các đối tượng học sinh được áp dụng quy định này bao gồm: Học sinh đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức thi; học sinh đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp do chưa đạt yêu cầu ở những năm trước.

Theo đó, các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh, học viên thuộc các đối tượng nêu trên của trường mình.

Như vậy, từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, học sinh lớp 12 sẽ được giảm bớt đi nhiều áp lực bởi nếu thi không đỗ, hoặc vì lý do nào đó mà không thể dự thi, thì sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Tin tức giáo dục hôm nay được biết, việc cấp giấy chứng nhận này có ý nghĩa tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể đăng ký vào môi trường học phù hợp với khả năng của bản thân hoặc đi làm sớm mà không lãng phí mất nhiều thời gian phải ôn thi lại để có được chứng nhận tốt nghiệp THPT như trước đây nữa.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ được tổ chức thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 diễn ra vào ngày 7/7 và 8/7 dành cho các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đợt 2 sẽ được tổ chức dành riêng cho đối tượng thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 hoặc thí sinh ở trong khu vực đang thực hiện cách ly phong tỏa không thể dự thi đợt 1. Tuy nhiên, thời gian tốt chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vẫn chưa được xác định cụ thể. Các sở, ban ngành có liên quan tại các địa phương cần cập nhật tình hình, danh sách thí sinh không thể tham gia thi đợt 1, gửi báo cáo số lượng thí sinh sẽ thi đợt 2 về Bộ GD&ĐT trước ngày 5/7/2021.

Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 và đề nghị của chủ tịch UBND các tỉnh thành phố, Bộ GD&ĐT sẽ có quyết định về thời gian tổ chức thi đợt 2 và ban hành hướng dẫn cụ thể về đợt thi này.