Trường Đại học Công nghệ có nhóm ngành Công nghệ thông tin yêu cầu mức điểm sàn xét tuyển cao nhất trong số các ngành thuộc 12 trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với 24 điểm.

Mức điểm sàn năm nay của các trường, khoa đều yêu cầu từ 18 điểm trở lên.

Ngưỡng điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn/bài thi tính theo thang điểm 30 với thí sinh thuộc khu vực 3, được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Riêng Trường Đại học Ngoại ngữ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo thang điểm 40, trong đó môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Còn các khối ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe sẽ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngưỡng điểm sàn xét tuyển 12 trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong năm 2021 cụ thể như sau:

 - Ảnh 10
 - Ảnh 10
 - Ảnh 10
 - Ảnh 10
                Điểm sàn vào 12 trường, khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021

wc_6_2dep
wc_7_2dep
wc_8_2dep
wc_9_2dep
wc_10_2dep
 Điểm sàn vào 12 trường, khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021

Trước đó, nhiều trường ĐH tại Hà Nội cũng đã công bố điểm sàn xét tuyển. Năm nay, Trường Đại học Ngoại thương công bố mức điểm sàn là 20 điểm đối với cơ sở Quảng Ninh và 23,8 đối với cơ sở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào Học viện Ngân hàng là 21 điểm; ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội là 21 điểm; ĐH Thương mại là 18 điểm.