1. Đại học Stanford (Mỹ)

10 trường đào tạo khoa học máy tính tốt nhất năm 2018 1

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 93,1

Xếp hạng thế giới (theo Times Higher Education): 3

Times Higher Education đánh giá chất lượng đào tạo ngành Khoa học máy tính của các trường dựa trên những phân tích về số bài báo được trích dẫn, thu nhập (từ chuyển giao kiến thức), triển vọng quốc tế, nghiên cứu, chất lượng giảng dạy (môi trường học tập).

2. Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)

10 trường đào tạo khoa học máy tính tốt nhất năm 2018 2

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 92,2

Xếp hạng thế giới: 5

3. Đại học Oxford (Anh)

10 trường đào tạo khoa học máy tính tốt nhất năm 2018 3

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,9

Xếp hạng thế giới: 1

4. ETH Zurich - Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (Thụy Sĩ)

10 trường đào tạo khoa học máy tính tốt nhất năm 2018 4

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,5

Xếp hạng thế giới: 10

5. Đại học Cambridge (Anh)

10 trường đào tạo khoa học máy tính tốt nhất năm 2018 5

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,4

Xếp hạng thế giới: 2

6. Viện Công nghệ California (Mỹ)

10 trường đào tạo khoa học máy tính tốt nhất năm 2018 6

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,6

Xếp hạng thế giới: 3

7. Đại học Carnegie Mellon (Mỹ)

10 trường đào tạo khoa học máy tính tốt nhất năm 2018 7

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,6

Xếp hạng thế giới: 24

8. Viện Công nghệ Georgia (Mỹ)

10 trường đào tạo khoa học máy tính tốt nhất năm 2018 8

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,3

Xếp hạng thế giới: 33

9. Đại học Hoàng gia London (Anh)

10 trường đào tạo khoa học máy tính tốt nhất năm 2018 9

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 88

Xếp hạng thế giới: 8

10. Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne (Thụy Sĩ)

10 trường đào tạo khoa học máy tính tốt nhất năm 2018 10

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 87,8

Xếp hạng thế giới: 38

Theo VnExpress

Ảnh: Shutterstock