Theo bạn, phi hành gia nào đã đặt những bước chân đầu tiên lên Mặt trăng?
Theo bạn, phi hành gia nào đã đặt những bước chân đầu tiên lên Mặt trăng?