Cụ thể, anh Ngô Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được bầu tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chúc mừng 02 tân Bí thư BCH Trung ương Đoàn

Anh Ngô Văn Cương bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi được tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng rèn luyện để tham mưu cho Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng bày sự vui mừng khi được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong thời điểm rất đặc biệt, khi tuổi trẻ cả nước đang chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. "Đối với cá nhân tôi đây là vinh dự và là cơ hội để tôi tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện bản thân. Tôi cũng ý thức được trách nhiệm nặng nề sắp tới, khi chúng ta đang trong giai đoạn gấp rút để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và chuẩn bị các công việc cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII", Tân Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Sau khi bầu bổ sung 02 Bí thư mới, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hiện có 05 Bí thư là anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và anh Ngô Văn Cương và anh Nguyễn Tường Lâm.

Phát biểu chúc mừng, anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho rằng, đây là kết quả của quá trình chuẩn bị nhân sự lâu dài, từ việc quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu quy hoạch. Hai đồng chí vừa được bầu đều rất tiêu biểu, đáp ứng đủ các điều kiện tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn cũng hứa với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, sau khi được bổ sung thêm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mạnh hơn, phát huy trí tuệ tập thể cao hơn và sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giao, trong đó có sự chia sẻ tốt hơn với công việc của các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn cũng như với cơ sở.