Nhà nước đã cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và hỗ trợ một phần kinh phí cho hai nhóm sau (chỉ trích dẫn những đối tượng liên quan đến vùng mà báo TNDT được cấp phát):

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

+ Trẻ em dưới 6 tuổi (bao gồm toàn bộ trẻ em cư trú trên địa bàn, không phân biệt hộ khẩu thường trú);

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo;

+ Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;

+ Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định;

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

+ Học sinh, sinh viên là những người đang theo học tại các cơ sở giáo dụcthuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

 - ảnh 1

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội và Trung tâm y tế huyện Tam Nông (Phú Thọ) trao thẻ BHYT cho các hộ nghèo năm 2016.

MỞ THÔNG TUYẾN KHÁM CHỮA BỆNH LÀ GÌ?

Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, từ ngày 01/01/2016 sẽ mở thông tuyến khám chữa bệnh (KCB) tuyến huyện, tuyến xã trong cùng địa bàn tỉnh.

- Người tham gia BHYT có đăng ký KCB ban đầu ở một trạm y tế xã hoặc một phòng khám đa khoa hoặc một bệnh viện huyện thì họ được quyền đi KCB ở các cơ sở khám chữa bệnh trong cùng huyện đó hoặc trong phạm vi một tỉnh. Nghĩa là họ không bị giới hạn bởi một cơ sở KCB ban đầu mà vẫn được thanh toán theo quy định.

- Trước kia, tại bệnh viện tuyến huyện, trong trường hợp người dân đi khám không đúng tuyến theo quy định thì quỹ BHYT sẽ thanh toán 70% chi phí KCB. Theo Luật BHYT sửa đổi, bắt đầu từ ngày 1/1/2016 quỹ sẽ thanh toán 100% chi phí KCB đối với những đối tượng KCB trong cùng địa bàn tỉnh. Như vậy, tất cả các đối tượng trước kia chỉ được thanh toán 70%, nhưng nếu như trong cùng địa bàn tỉnh thì họ sẽ được thanh toán 100%.

- Ví dụ: Bạn đăng ký KCB ở bệnh viện huyện K. Trước kia, khi bạn bị ốm, bạn phải đến đúng bệnh viện huyện K khám chữa bệnh mới được thanh toán 100% chi phí. Nay, bạn có thể đến bệnh viện huyện H (trong cùng tỉnh) để khám chữa bệnh, vẫn được thanh toán chi phí 100%.

P.V