Đó chính là dự án thí điểm thẻ BHYT điện tử được Bộ Y tế triển khai từ năm 2015, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần hiện đại hóa các bệnh viện, nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời tăng cường khả năng trao đổi thông tin bệnh nhân BHYT giữa các bệnh viện.

Hiện tại, thẻ BHYT đang trong giai đoạn thử nghiệm. Sau khi đánh giá kết quả của giai đoạn trên sẽ tiến hành cấp thẻ BHYT điện tử tại một số địa phương trong thời gian hai năm. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ cấp thẻ BHYT điện tử trên toàn quốc.

Đề án này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân bởi nó sẽ khắc phục được những hạn chế của thẻ BHYT bằng chất liệu giấy như: Chống rác nát, tẩy xóa, hỗ trợ lưu trữ thông tin lâu dài, ổn định, không phải cấp lại hàng năm hoặc khi người tham gia thay đổi nhóm đối tượng khám, chữa bệnh ban đầu.

Ý KIẾN:

1. Mỗi lần nhận thẻ BHYT cô giáo phát, tớ thường phải cất cẩn thận vì thẻ bằng giấy rất dễ bị nhàu hoặc rách nát. Nếu thẻ BHYT bằng chất liệu nhựa thì tớ sẽ dễ dàng cất giữ hơn.

BHXH&BHYT: Đổi mới thẻ Bảo hiểm Y tế 1

Bạn Thu Huyền (Thái Bình)

2. Qua tìm hiểu bác được biết thẻ BHYT điện tử có lợi ích là lưu được nhiều thông tin quản lý đối tượng như: Nhân thân, lịch sử bệnh tật, nhóm máu… Điều này đem đến sự thuận tiện khi người dân đi khám chữa bệnh.

BHXH&BHYT: Đổi mới thẻ Bảo hiểm Y tế 2

Cô Thu Trang (Hà Nội)

3. Cô mong chờ đề án xây dựng thẻ BHYT điện tử. Nếu thực hiện tốt thì việc tra cứu thông tin, quá trình tham gia khám chữa bệnh cũng như giải quyết, thanh toán các chế độ qua thẻ BHYT điện tử sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn.

BHXH&BHYT: Đổi mới thẻ Bảo hiểm Y tế 3

Cô Nguyễn Thị Liên (Hải Dương)

DUNG TRẦN