Trả lời: Thúy Đượm thân mến! Khoản 1, Điều 4 của Nghị Định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì các đối tượng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

BHXH&BHYT: Đối tượng được thanh toán 100% chi phí 1

Khu vực tiếp đón bệnh nhân đến khám, chữa bệnh bằng BHYT.

- Người có công với cách mạng, cựu chiến binh; Trẻ em dưới 6 tuổi; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

- Người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

- Khi khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã; Người tham gia BHYT có thời gian 5 năm liên tục theo quy định; Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

BHXH&BHYT: Đối tượng được thanh toán 100% chi phí 2

Người dân đi khám, chữa bệnh và lấy thuốc tại Bệnh viện 103 (Hà Nội) bằng thẻ BHYT.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm C, Khoản 3, Điều 22, Luật BHYT sửa đổi năm 2014, kể từ 1/1/2016, người thuộc đối tượng được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến huyện vẫn được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

DUNG TRẦN