Với trên 7.000 người được truyền thông trực tiếp về BHYT, đã góp phần giúp cho số người tham gia BHYT tăng từ gần 67% năm 2015 lên đến trên 74% năm 2016.

BHXH&BHYT: Trên 7.000 người được truyền thông trực tiếp về BHYT 1

Hội thi hái hoa dân chủ tại xã Công Lý (huyện Lý Nhân).

Để có được kết quả trên, tỉnh Hà Nam đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng các hoạt động cụ thể như: cải cách các thủ tục hành chính, đảm bảo tinh gọn; tinh thần thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, đã làm cho đa số người dân trong tỉnh hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia BHYT. Trong năm 2016, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh Hà Nam đã thường xuyên tổ chức các buổi truyền thông lưu động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về BHYT.

Ngoài việc truyền thông gián tiếp, Trung tâm còn chú trọng loại hình truyền thông trực tiếp để tháo gỡ khó khăn trong BHYT. Đặc biệt, đã triển khai 12 buổi tọa đàm nói chuyện chuyên đề và 28 lớp tập huấn truyền thông về BHYT. Tổ chức 150 buổi tìm hiểu về BHYT theo hình thức hái hoa dân chủ tại các xã trọng điểm… thu hút trên 7.000 người được trực tiếp tham gia. Nhiều cán bộ chủ chốt cấp xã như: lãnh đạo UBND, cán bộ thương binh xã hội, đại lý thu, cán bộ trạm y tế và cả người dân đều được trực tiếp tham dự các loại hình truyền thông.

BHXH&BHYT: Trên 7.000 người được truyền thông trực tiếp về BHYT 2

BHXH&BHYT: Trên 7.000 người được truyền thông trực tiếp về BHYT 3

Tọa đàm về những khó khăn vướng mắc khi tham gia BHYT tại xã Đồng Hóa (huyện Kim Bảng) và xã Đồng Du (huyện Bình Lục).

Thông qua các hoạt động trên, mạng lưới nhân viên y tế tuyến thôn, xóm với 1.289 người cũng được đào tạo kỹ năng truyền thông về BHYT. Đội ngũ này được coi như hạt nhân trực tiếp tiếp cận để tuyên truyền tới người dân. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ y tế và BHXH của các tuyến huyện và tỉnh cũng được trực tiếp tham dự. Từ việc tổ chức đa dạng các loại hình truyền thông này, nhiều khó khăn, vướng mắc về quyền lợi, chế độ, chính sách của người tham gia BHYT được giải đáp; qua đó, số người tham gia BHYT tại Hà Nam đã tăng từ 66,7% năm 2015 lên trên 74% trong 9 tháng đầu năm năm 2016.

Thanh Hội