Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa có báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội liên quan hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu ra các giải pháp kiểm soát chất lượng SGK và  thiếu giáo viên - Ảnh 1Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

Ưu tiên tuyển giáo viên dạy môn học mới, giáo viên mầm non

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay đã phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp số liệu thừa, thiếu giáo viên. 

Đồng thời đề xuất Chính phủ bổ sung giáo viên mầm non, phổ thông theo lộ trình từ nay đến năm 2026. Trước đó, ông Sơn cho hay theo thống kê của ngành, cả nước thiếu khoảng 100.000 giáo viên/tổng số 1,6 triệu giáo viên. 

Trên cơ sở đề xuất của bộ và Bộ Nội vụ, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 - 2026, riêng năm 2022 - 2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập. 

Trên cơ sở đó, bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông.

Trong đó đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung năm học 2022 - 2023. 

Việc tuyển dụng biên chế sẽ ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên mầm non vùng khó khăn...  

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu ra các giải pháp kiểm soát chất lượng SGK và  thiếu giáo viên - Ảnh 2Ảnh minh hoạ

Ngoài ra cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2026.  

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế; chỉ đạo sắp xếp các điểm trường một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương...

Xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp thành lập các trường công lập, xã hội hóa giáo dục để giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách...  

Về pháp luật, theo ông Sơn, sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung các quy định của pháp luật để hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ như trình Chính phủ xem xét, quyết định đưa dự án Luật điều chỉnh về nhà giáo vào chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV... 

Ngoài ra xây dựng thông tư thay thế thông tư liên tịch số 06/2015 theo hướng không quy định “tối đa” định mức giáo viên/lớp, nhóm trẻ để các địa phương có cơ sở tuyển dụng, hợp đồng giáo viên bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non...

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay thời gian tới sẽ xây dựng, trình Thủ tướng ban hành quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả quyết định tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu ra các giải pháp kiểm soát chất lượng SGK và  thiếu giáo viên - Ảnh 3Ảnh minh hoạ

Về nội dung kiểm soát chất lượng biên soạn, thẩm định SGK, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ đã ban hành chỉ thị về việc sử dụng SGK cũng như sách tham khảo đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân liên quan tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách; tăng tỉ lệ SGK được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình mua sách tham khảo, sách bài tập.

Trong thời gian tới sẽ có hướng dẫn lựa chọn SGK, tập huấn hướng dẫn sử dụng sách các môn học /hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

 

Tăng cường giám sát quá trình tuyển chọn tác giả, thực nghiệm SGK của các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn sách tại cơ sở giáo dục theo đúng quy định đảm bảo chủ động về tiến độ chuẩn bị SGK cho đúng lộ trình.

Lựa chọn chặt chẽ hơn thành viên tham gia Hội đồng quốc gia thẩm định SGK đồng thời giám sát chặt việc thực hiện của các hội đồng quốc gia thẩm định SGK để nâng cao chất lượng của sách.

Ngoài ra, báo cáo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng nêu thêm vấn đề giải pháp khắc phục tình trạng dạy học nặng về lý thuyết, đọc chép và yêu cầu thuộc lòng theo văn mẫu là đã hướng dẫn các nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học sinh.