Bức ảnh này có một điểm sai duy nhất, bạn có nhận ra? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Chỉ có cô gái có bóng đổ trong khi mọi vật xung quanh thì không.

Bức ảnh này có một điểm sai duy nhất, bạn có nhận ra? - Ảnh 1