Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19, nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho học sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi, UBND TP Hà Nội quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên vào ngày 12 và 13/6. Đề thi sẽ có điều chỉnh so với năm trước do dịch COVID-19 phức tạp hơn. Thời gian làm bài thi 2 môn tự luận Toán và Ngữ văn giảm xuống còn 90 phút. Thời gian làm bài môn Lịch sử, Tiếng Anh giảm còn 45 phút.

Mặc dù giảm tải thời gian làm bài nhưng cấu trúc và hình thức đề thi sẽ không thay đổi. Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian, đảm bảo sự phân hóa của đề thi, đáp ứng nhu cầu tuyển sinh đầu vào tại các trường THPT. Việc điều chỉnh này nhằm rút ngắn thời gian của kỳ thi trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. 

Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT 2021 của Hà Nội cho phép mỗi thí sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng.
Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT 2021 của Hà Nội cho phép mỗi thí sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng.

Dưới đây là đề thi môn Lịch Sử trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Hà Nội

Đề thi, đáp án môn Lịch Sử tại TP Hà Nội

Đán án thi vào lớp 10 môn Lịch sử tại Hà Nội năm học 2021-2022

Mã đề 019

Đáp án  thi vào lớp 10 môn Lịch sử tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Mã đề 019
Đáp án  thi vào lớp 10 môn Lịch sử tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Mã đề 019

Mã đề 018

 Đáp án thi vào lớp 10 môn Lịch sử tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Mã đề 018
 Đáp án thi vào lớp 10 môn Lịch sử tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Mã đề 018

Mã đề 003

Đáp án thi vào lớp 10 môn Lịch sử tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Mã đề 003
Đáp án thi vào lớp 10 môn Lịch sử tại TP Hà Nội năm học 2021 -2022 - Mã đề 003

 

Năm nay, toàn TP Hà Nội có 93.362 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 với 4.500 phòng thi tại 190 điểm thi. Hà Nội huy động 14.500 cán bộ, nhân viên được huy động tham gia làm công tác thi (nhiều hơn năm trước 2.500 người).

Hiện các thông tin tuyển sinh, đề và đáp án từng môn thi của TP Hà Nội đều đăng tải trên Thieunien.vn, những thông tin tra cứu điểm thi sẽ tiếp tục được cập nhật nhanh và liên tục tại đây.