Năm nay, thời gian thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập tại Hải Phòng bắt đầu từ ngày 7/6/2021 đến ngày 9/6/2021. Thí sinh làm bài thi các môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Cụ thể, sáng 8/6/2021 thi môn Ngữ Văn; chiều 8/6/2021 thi môn Ngoại ngữ; sáng ngày 9/6/2012 thi môn Toán.

Thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú: từ ngày 10/6/2021 đến ngày 12/6/2021. Cụ thể, sáng 11/6/2021 thi môn Tiếng Anh; chiều 11/6/2021 thi các môn: Toán chuyên, Ngữ văn chuyên; sáng 12/6/2021 thi các môn: Tiếng Anh chuyên, Tiếng Nhật chuyên; chiều 12/6/2021 thi các môn: Vật lý chuyên, Hóa học chuyên, Sinh học chuyên, Lịch sử chuyên, Địa lý chuyên.

Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của TP Hải Phòng năm học 2021 -2022 - Ảnh 1
Hải Phòng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội đồng coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022. 

Dưới đây là đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP Hải Phòng

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tại TP Hải Phòng

Đề thi Tiếng Anh TP Hải Phòng năm 2021-2022

Mã đề 856

(bài bổ sung đáp án) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của TP Hải Phòng năm học 2021 -2022 - Ảnh 1
(bài bổ sung đáp án) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của TP Hải Phòng năm học 2021 -2022 - Ảnh 2
(bài bổ sung đáp án) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của TP Hải Phòng năm học 2021 -2022 - Ảnh 3

Mã đề 268

(bài bổ sung đáp án) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của TP Hải Phòng năm học 2021 -2022 - Ảnh 4
(bài bổ sung đáp án) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của TP Hải Phòng năm học 2021 -2022 - Ảnh 5
(bài bổ sung đáp án) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của TP Hải Phòng năm học 2021 -2022 - Ảnh 6
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của TP Hải Phòng năm học 2021 -2022 

Đáp án thi Tiếng Anh TP Hải Phòng năm 2021-2022

(bài bổ sung đáp án) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của TP Hải Phòng năm học 2021 -2022 - Ảnh 7
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của TP Hải Phòng năm học 2021 -2022 

 

Hiện các thông tin tuyển sinh, đề và đáp án của từng môn thi tại TP Hải Phòng đều được đăng tải trên Thieunien.vn, những thông tra cứu điểm thi sẽ tiếp tục được cập nhật nhanh và liên tục tại đây.