Câu đố Tiếng Việt:
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: Cất nhà

Từ "cất" trong câu hỏi này mang nghĩa: Nhấc lên, đưa lên, làm cho bắt đầu hoạt động để làm việc gì đó. Hoạt động "cất nhà" được hiểu theo nghĩa là dựng nhà, xây nhà, và chính vì thế nên "càng cất lại càng dễ thấy".