Trong trận thi tuần mới đây nhất của năm thứ 22 có xuất hiện một câu hỏi có nội dung như sau trong phần thi Về đích: Khi được hỏi tuổi hiện tại, chú của Dũng trả lời: "Vào năm cháu bằng tuổi chú bây giờ, khi đó chú đã 71 tuổi rồi". Biết rằng hiện nay Dũng 17 tuổi. Hỏi hiện nay chú của Dũng bao nhiêu tuổi?

 - Ảnh 1