Trong bảng chữ cái tiếng Việt, bạn hãy cho biết chữ cái nào người ta ít thấy rõ nhất?

 - Ảnh 1