Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 của Thái Nguyên diễn ra từ ngày 7/6 đến ngày 10/6, với gần 15.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ngành giáo dục và các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực chuẩn bị nhằm đảm bảo tốt các điều kiện cho kỳ thi, đặc biệt là công tác phòng, chống Covid-19.

Sáng nay các thí sinh đã hoàn thành xong bài thi môn Ngữ Văn, dưới đây là đề thi và đáp án. 

Đề thi và đáp án môn Ngữ Văn tỉnh Thái Nguyên

Đề thi môn Ngữ Văn tỉnh Thái Nguyên năm học 2021-2022

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn tỉnh Thái Nguyên năm học 2021 -2022 
Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn tỉnh Thái Nguyên năm học 2021 -2022 

Đáp án thi môn Ngữ Văn tỉnh Thái Nguyên năm học 2021-2022

Đáp án thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn tỉnh Thái Nguyên năm học 2021 -2022 
Đáp án thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn tỉnh Thái Nguyên năm học 2021 -2022 

Ngoài đề thi và đáp án của môn Ngữ Văn, các thí sinh có thể theo dõi các thông tin tuyển sinh, đề và đáp án của từng môn thi của tỉnh Thái Nguyên tại Thieunien.vn, những thông tin mới sẽ luôn được cập nhật nhanh và liên tục tại đây.