Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề

Hồng Ngọc
Đáp án đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021, Thieunien.vn cập nhật nhanh nhất đáp án tất cả các mã đề thi môn Toán tốt nghiệp.

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2021 tổng hợp tất cả các mã đề, đang cập nhật!

Gợi ý đáp môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 các mã đề

Mã đề 101:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 1

Mã đề 102:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 2

Mã đề 103:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 3

Mã đề 104:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 4

Mã đề 105:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 5

Mã đề 106:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 6

Mã đề 107:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 7

Mã đề 108:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 8

Mã đề 109:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 9

Mã đề 110:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 10
(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 10

Mã đề 111:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 11

Mã đề 112:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 12

Mã đề 113:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 13

Mã đề 114:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 14

Mã đề 115:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 15

Mã đề 116:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 16

Mã đề 117:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 17

Mã đề 118:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 18

Mã đề 119:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 19

Mã đề 120:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 20

Mã đề 121:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 21

Mã đề 122:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 22

Mã đề 123:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 23

Mã đề 124:

(Bổ sung full đáp án) -> Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 24

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 diễn ra trong 2 ngày 7 - 8/7. Môn Toán thi vào chiều ngày 7/7 và là môn thi thí sinh bắt buộc phải trải qua với thời gian làm bài 90 phút cho 50 câu hỏi.

Trong quy chế thi tốt nghiệp THPT nêu rõ, nội dung thi THPT quốc gia năm nay vẫn sẽ nằm trong chương trình học của THPT hiện hành, kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Các năm sau, ngoài phương thức thi trên giấy, Bộ GD&ĐT sẽ chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia trên máy tính theo lộ trình phù hợp.

Theo như đề thi minh họa được Bộ GD&ĐT công bố trước đó, đề thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ được giữ nguyên cả về cấu trúc, thời gian làm bài, số lượng câu hỏi. Hình thức làm bài trắc nghiệm, thí sinh trả lời đáp án vào phiếu trả lời được giám thị phát trước đó.

Với môn Toán kiến thức sử dụng trong đề chủ yếu nằm ở lớp 12 và một số kiến thức thuộc lớp 10 và lớp 11. Đề thi sẽ đánh giá tổng quan kiến thức của thí sinh ở 3 phần Đại số - Hình học - Lượng giác. Để hoàn thành tốt bài thi của mình, thí sinh cần có các kinh nghiệm nhất định để tìm ra các hướng tiếp cận đúng đắn. Đồng thời, vận dụng linh hoạt các kiến thức như hình học không gian, tổ hợp - xác suất, nguyên hàm - tích phân,....

Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 1
Môn Toán là môn thi bắt buộc đối với các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021.

Bên cạnh đó, quy chế còn quy định, thí sinh khi tới điểm thi cần vào đúng phòng thi (ghi trong Giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021) để làm thủ tục dự thi; xem kỹ danh sách dự thi về các thông tin cá nhân, nếu phát hiện sai sót thì đề nghị sửa, bổ sung. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Trong quá trình làm bài thi, thí sinh không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận làm mất trật tự phòng thi. Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm và chỉ được viết bằng một màu mực (không được dùng mực màu đỏ).

Đáp án và đề thi tham khảo môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 121:

Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 7
Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 6
Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 5
Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 4
Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 3
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 mã đề 121.
Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề - Ảnh 2
Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 mã đề 121.

Ngoài đáp án đề thi môn toán, Thieunien.vn cập nhật tất cả các đáp án đề thi các môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021.

Cập nhật tại đây: Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 lần 1 tất cả các mã đề tại chuyên mục Tuyển Sinh - Du Học của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác