Thành phố nào ở nước ta có tiếp giáp với 8 tỉnh?
Thành phố nào ở nước ta có tiếp giáp với 8 tỉnh?