Cây tre từ lâu trở thành biểu tượng quen thuộc với làng quê Việt Nam và xuất hiện cả trong ca dao, tục ngữ. Quen thuộc là thế nhưng bạn có biết cây tre có hoa hay không?

 - Ảnh 2