Đố bạn: Quốc gia nào dưới đây đón Tết Dương lịch như một ngày lễ chính? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: B. Nhật Bản

Do ảnh hưởng văn hoá phương Tây nên người Nhật từ lâu đã không đón tết theo thời gian âm lịch như một số nước châu Á khác. Trong tâm linh người Nhật đã coi Tết Dương lịch là ngày lễ tết chính.

Đố bạn: Quốc gia nào dưới đây đón Tết Dương lịch như một ngày lễ chính? - Ảnh 1