Từ nào bỏ dấu sắc mà nghĩa không đổi?

Đố bạn từ nào bỏ dấu sắc mà nghĩa không đổi? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: TỨ (bỏ dấu sắc thành TƯ).