Một phụ huynh đăng đàn hỏi cư dân mạng bài toán lớp 1 của con gái có nội dung: "Một xe ô tô có 10 chỗ ngồi, trong đó 7 trẻ em đã ngồi chiếm chỗ. Hỏi còn bao nhiêu vị trí trống cho trẻ em?" Con gái chị ra đáp án là 3 cùng lập luận:  "Vì đã có 7 chỗ bị thế nên xe ô tô còn 10 - 7 = 3 vị trí".

Tuy nhiên, đáp án này lại sai?! Đố bạn đáp án đúng là gì?