Đố vui: Cái gì càng chặt càng dài? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Vết chặt

Đố vui: Cái gì càng chặt càng dài? - Ảnh 1