Cái gì có 14 đốt chia hết cho 5?

Cái gì có 14 đốt chia hết cho 5? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Bàn tay

Trên bàn tay một người bình thường luôn có 14 đốt trên 5 ngón tay, với 2 đốt ở ngón cái và 12 đốt ở 4 ngón còn lại.

Cái gì có 14 đốt chia hết cho 5? - Ảnh 1