Các bạn hãy bấm vào đây để tới trung tâm trợ giúp của Facebook.

Bạn hãy chú ý đến mục Was My Information Shared? (thông tin của tôi đã bị chia sẻ chưa?). Đây sẽ là nơi kiểm tra xem tài khoản của bạn có bị ứng dụng This Is Your Digital Life thu thập dữ liệu và chia sẻ với Cambridge Analytica hay không.

Nếu dòng chữ xuất hiện "Based on our available records, neither you nor your friends logged into This Is Your Digital Life. As a result, it doesn't appear your facebook infomation was share with Cambridge Analytica by "This is your digital life"

Nghĩa là : "Theo hồ sơ hiện có của chúng tôi, cả bạn và bạn bè bạn đều không đăng nhập vào "This Is Your Digital Life." Do đó, có vẻ thông tin của bạn trên Facebook không bị "This Is Your Digital Life" chia sẻ với Cambridge Analytica".

Ngược lại, nếu xuất hiện thông báo Based on our investigation, you don't appear to have logged into “This Is Your Digital Life” with Facebook before we removed it from our platform in 2015. However, a friend of yours did log in. (theo điều tra của chúng tôi, có vẻ bạn không đăng nhập vào “This Is Your Digital Life” bằng Facebook trước khi chúng tôi xóa ứng dụng này khỏi nền tảng của mình vào năm 2015. Tuy nhiên, một người bạn của bạn đã đăng nhập, do đó có khả năng các thông tin về Facebook cá nhân, lượt thích trang, sinh nhật, tỉnh/thành phố hiện tại của bạn đã bị chia sẻ).

Công ty Facebook cho biết bê bối rò rỉ dữ liệu của công ty Cambridge Analytica thực tế ảnh hưởng tới 87 triệu người dùng chứ không phải khoảng 50 triệu như ước tính trước đó.

Cambridge Analytica không phải là công ty duy nhất thu thập dữ liệu vào thời điểm đó. Hầu hết trò chơi và ứng dụng Facebook từ đầu những năm 2010 đều có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn và bạn bè. Những thông tin này thường được lưu trữ trên các máy chủ bên ngoài và vượt khỏi tầm kiểm soát của Facebook, nghĩa là công ty không thể xóa ngay cả khi họ muốn.

Ngọc Hà (Tổng hợp)