4 trường chuyên/trường có lớp chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; THPT Chuyên Nguyễn Huệ; Trường THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên giảm 1

Theo đó, điểm chuẩn vào lớp chuyên Tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam cao nhất với mức điểm là 42,25. Điểm chuẩn vào lớp chuyên của Lịch sử của Trường THPT Sơn Tây thấp nhất ở mức 19,25.

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có ngưỡng đầu vào cao nhất. Mức điểm chuẩn lớp chuyên Anh và chuyên tiếng Trung lần lượt là 42,25 và 41,25 (thấp hơn năm trước 0,25 điểm). Các lớp chuyên còn lại lấy điểm 32-36. Riêng lớp chuyên tiếng Pháp có đầu vào thấp nhất là 26,75. Đây cũng là con số thấp kỷ lục trong nhiều năm nay của trường cấp ba danh tiếng bậc nhất Việt Nam.

THPT Chu Văn An có điểm đầu vào các lớp chuyên cao thứ hai, dao động 28,5-39,5. Lớp chuyên Anh, Lịch sử và Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất, lần lượt là 39,5; 35 và 34. So với năm học 2016-2017, mức chuẩn này thấp hơn 1 điểm.

THPT chuyên Nguyễn Huệ có điểm chuẩn trong khoảng 26,5-37,5. THPT Sơn Tây lấy từ 19,25 đến 30,57 điểm. Mức giảm so với năm trước của các trường này khoảng 1,25 điểm.

Ngoài đợt thi chung với tất cả các thí sinh toàn thành phố với các môn Ngữ văn và Toán, các thí sinh có nguyện vọng vào các trường chuyên hoặc trường có lớp chuyên phải thi thêm các môn chuyên.

Điểm xét tuyển vào các lớp chuyên được xác định bằng tổng điểm của hai bài thi Toán, Văn không chuyên (tính hệ số 1) và điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (tính hệ số 2).

Ngoài đợt thi chung với tất cả các thí sinh toàn thành phố với các môn Ngữ văn và Toán, các thí sinh có nguyện vọng vào các trường chuyên hoặc trường có lớp chuyên phải thi thêm các môn chuyên và môn Tiếng Anh.

Điểm xét tuyển vào các lớp chuyên được xác định bằng tổng điểm của 3 bài thi Toán, Văn không chuyên và tiếng Anh (tính hệ số 1) và điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (tính hệ số 2).

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 27/6 điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT không chuyên trên địa bàn Hà Nội sẽ chính thức được công bố.

Ngọc Hà