Năm học 2017-2018, Hà Nội dự kiến có 105.000 trẻ vào nhà trẻ, 452.000 trẻ mẫu giáo, 145.000 học sinh lớp 1 và 109.000 học sinh lớp 6.

Số học sinh mầm non tăng 11.000 em, tiểu học tăng 14.163 học sinh. Do lượng học sinh tăng đột biến, khiến các trường có nguy cơ quá tải.

Năm học 2017-2018 này, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức đăng ký trực tuyến trong tuyển sinh đầu cấp vào mầm non, lớp 1, lớp 6, bên cạnh hình thức tuyển sinh trực tiếp.

Các bậc phụ huynh và học sinh cần lưu ý những điều sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến:

1. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh là những đối tượng học sinh trên đại bàn dân cư tham gia tuyển sinh theo tuyến của các trường được phân thành 4 đối tượng:
- DT1: HỌc sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;
- DT2: Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường;
- DT3: Học sinh có nơ cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;
- DT4: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

2. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Thời gian đăng kí lớp 1 từ ngày 15.6 đến ngày 18; Bậc mầm non từ ngày 19.6 đến ngày 22.6; lớp 6 từ ngày 23.6 đến ngày 26.6. Từ ngày 27 – 30.6, các cấp học tổng hợp nguyện vọng đăng ký tuyển sinh.
Từ ngày 1 – 15.7: Các trường sẽ tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp. Sau ngày này, nếu trường nào thiếu chỉ tiêu thì được phép tuyển sinh trái tuyến.

3. Các bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Bước 1: Truy cập vào cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến

Cha mẹ học sinh (CMHS) truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục Đăng ký tuyển sinh.

Hà Nội: Lưu ý khi tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 1

Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh

CMHS chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non năm học 2017-2018; Tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2017-2018; Tuyển sinh vào Lớp 6 năm học 2017- 2018.

Hà Nội: Lưu ý khi tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 2

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

* Đối với tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: CMHS điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Những thông tin có dấu * là bắt buộc nhập.

Hà Nội: Lưu ý khi tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 3

* Đối với tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6:

Hà Nội: Lưu ý khi tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 4

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trục tuyến, CMHS nhấn nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

Hà Nội: Lưu ý khi tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 5

Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, CMHS nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Hà Nội: Lưu ý khi tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 6

Bước 5: Đăng ký thành công

Sau khi CMHS gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ thông báo ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG, hiển thị thông tin đăng ký tuyển sinh và mã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ. CMHS nhập mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh lên biểu mẫu; sau đó hoàn thiện các thông tin cần thiết vào biểu mẫu trực tuyến.

Điểm mới trong cách thức tuyển sinh trực tuyến năm nay là mỗi học sinh được cấp một mã số. Khi nhập dữ liệu theo mã số này, hệ thống đăng ký sẽ phân tuyến cho học sinh vào trường theo quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội đặc biệt lưu ý, với tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 học sinh phải có mã số và mật khẩu đăng ký, do trường mầm non, tiểu học năm 2016-2017 trên địa bàn bàn giao cho cha mẹ học sinh vào cuối cấp. Mỗi mã số này chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến một lần. Đăng ký vào các trường mầm non, cha mẹ học sinh không cần nhập mã số và mật khẩu.

Khi điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký trực tuyến, cha mẹ nhất thiết phải khai đủ họ và tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân vào một trong 3 phần: Thông tin cha, thông tin mẹ hoặc thông tin người giám hộ. Trường hợp sai thông tin học sinh, khi cha mẹ mang hồ sơ tuyển sinh đến nộp tại trường đăng ký, ban tuyển sinh sẽ đối chiếu và chỉnh sửa. 

Khi nộp hồ sơ nhập học, cha mẹ học sinh phải nộp kèm giấy nhập học năm học 2017-2018 được in từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến hoặc nhờ trường hỗ trợ in giấy này nếu đã đăng ký thành công.

Ngọc Hà